Hilde Mulder General Counsel & Compliance Officer 030 663 7003

Organisatiestructuur

Transparant en gedegen

In lijn met onze overtuigingen en kernwaarden, hanteren wij de volgende principes bij de opbouw en inrichting van onze groep en deelnemingen: transparantie in ondernemingsbestuur, gedegen toezicht door de Raad van Commissarissen, gedegen systeem van interne beheersing en onafhankelijke positie van de externe accountant.

Organisatiestructuur Contact Neem contact op met Hilde Mulder

Organisatiestructuur

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het besturen van Ordina. De divisiedirecteuren van Commercie, Business Consulting & Solutions, Technologie en Compententies, Managed Sourcing, Beheer en België/Luxemburg rapporteren rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur. Zowel vanuit strategisch als operationeel perspectief. Dat betekent dat ze onder meer goed let op:

  • het realiseren van doelstellingen
  • de strategie en risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten
  • de opzet en werking van het interne risicobeheersingsysteem
  • beoordelen en goedkeuren van de financiële jaarverslaglegging
  • naleven van wet- en regelgeving

De volledige lijst van taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn na te lezen in het reglement van de Raad van Commissarissen.