Organisatiestructuur

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is primair belast met het toezicht op het bestuur, zowel vanuit strategisch als operationeel perspectief. De rol, taken en samenstelling van de RvC zijn beschreven in het reglement van de RvC.

De Raad van Commissarissen bestaat uit Caroline Princen, Pamela Boumeester, Aloys Kregting, Dirk Anbeek en Jan Niessen.

Caroline Princen (1966) is in april 2018 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ordina voor een periode van vier jaar. Zij is vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van het UMC Utrecht, lid van de Raad van Commissarissen Royal Flora Holland en lid van de Raad van Toezicht Filminstituut EYE. Eerder was zij lid van de Raad van Bestuur van ABN Amro en CEO Nedstaal B.V.

Pamela Boumeester (1958) is in mei 2009 benoemd als commissaris bij Ordina en sinds mei 2012 vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zij is daarnaast voorzitter van het bestuur van de Stichting Royal Haskoning DHV en lid van de Raad van Commissarissen van de Jaarbeurs, de Persgroep Nederland en Heijmans. Daarnaast is ze raad in de Ondernemingskamer, Gerechtshof Amsterdam en als executive coach verbonden aan QUIST. Mevrouw Boumeester werd herbenoemd als commissaris op 2 mei 2017 voor een periode van 2 jaar.
 

Dirk Anbeek (1963) is sinds mei 2012 commissaris bij Ordina. Hij is tevens Chief Executive Officer van Wereldhave en lid van de Raad van Commissarissen van Detailresult Groep N.V. De heer Anbeek werd benoemd op 9 mei 2012 en herbenoemd als commissaris op 26 april 2016 voor een periode van 4 jaar.

Aloys Kregting (1967) is sinds mei 2011 commissaris bij Ordina. Hij is tevens Chief Information Officer bij AkzoNobel en lid van de Raad van Toezicht van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Eerder was hij Chief Information Officer en Executive Vice-President DSM Business Services. De heer Kregting werd benoemd op 11 mei 2011 en herbenoemd als commissaris op 30 april 2015 voor een periode van 4 jaar.
 Jan Niessen (1963) is in november 2015 benoemd als commissaris bij Ordina. Hij is Managing Director bij Mont Cervin S.A.R.L. sinds 2009. Tevens is hij lid Raad van Commissarissen van Amsterdam Commodities N.V. In 2019 loopt de eerste benoemingstermijn van de heer Niessen af.

Commissies 

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies ingesteld: een auditcommissie en een remuneratie, nominatie en HR commissie. De commissies zijn samengesteld uit leden van de Raad van Commissarissen en hebben hun eigen reglement. De leden van de auditcommissie zijn Dirk Anbeek (voorzitter) en Aloys Kregting. De leden van de remuneratie, nominatie en HR commissie zijn Pamela Boumeester (voorzitter), Jan Niessen en Caroline Princen.

Downloads