Hilde Mulder General Counsel & Compliance Officer 030 663 7003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op dinsdag 2 mei 2017 om 14.30 uur vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) plaats. De agenda en overige relevante stukken zijn onderstaand gepubliceerd.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Contact Neem contact op met Hilde Mulder

BAVA

Per 26 oktober, de aankondigingsdag voor de BAVA 2016, bedroeg het aantal geplaatste aandelen en het aantal stemmen als volgt:

Soort aandelen

Aantal aandelen Aantal stemmen
Gewoon 93.255.929 93.255.929
Prioriteit 1 5

De concept notulen van de BAVA zijn, binnen 3 maanden na afloop van de vergadering, op deze website gepubliceerd.

Conform de Nederlandse Corporate Governance Code zijn aandeelhouders gedurende 3 maanden in de gelegenheid om op de concept notulen te reageren. Na afloop van deze termijn zullen de notulen, conform de statutaire regeling en met inachtneming van de ontvangen opmerkingen, door de voorzitter en secretaris van de vergadering vastgesteld worden. De definitieve notulen zullen op deze website gepubliceerd worden.